• Sun. Mar 3rd, 2024

壹早分類

Adroo.hk

商業管理

  • Home
  • 網上展覽會

網上展覽會

無奈!疫情三爆仲愈爆愈勁,呢幾日每日都過百宗確診,仲要日日都多過尋日咁滯,寫呢篇「編者話」時就已破120宗,而且感染範圍愈嚟愈大、確診群組亦愈嚟愈多,尤其係做嘢或住響疫爆範圍嘅市民,感覺好似唔知幾時會到自己中招咁,情況令人極度擔憂!